Udviklingsplanen for Vestkysten er blevet til i et samarbejde mellem Partnerskab for Vestkystturisme, bestående af de 11 vestkyst-kommuner og de tre vestdanske regioner, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania.

Vestkysten står i dag for ca. halvdelen af alle overnatninger i kyst- og naturturismen i Danmark. Vestkysten er sammensat af en lang række veletablerede og velfungerende destinationer med en lang historie, driftige erhvervsaktører og med tilfredse og trofaste gæster.

Vestkysten tilbyder en unik 550 km lang åben, stort set uberørt og tilgængelig kyststrækning, og naturen er Vestkystens helt store attraktion.

En fortsat og øget vækst i vestkystturismen er afgørende for at indfri de nationale pejlemærker for vækst i turismen. Men den er også afgørende for den lokale udvikling i de 11 kommuner langs Vestkysten. Turismen er i disse kommuner et centralt erhverv, som skaber stedbundne arbejdspladser, udvikling og grundlag for levende lokalsamfund. Dermed er den fortsatte udvikling og vækst i vestkystturismen også helt centralt for den fortsatte udvikling af et Danmark i balance, hvor der sker vækst og udvikling i alle dele af landet – også dem, der ligger længere væk fra de større byer.

Derfor har Partnerskab for Vestkystturisme, bestående af de 11 Vestkystkommuner og de tre vestdanske regioner, og Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde med Realdania taget initiativ til at skabe en samlet, ambitiøs og gensidigt forpligtende plan for den langsigtede udvikling af Vestkysten. Planen udtrykker en fælles ambition for udviklingen af turismen ved Vestkysten mod år 2025 og er partnerskabets bud på, hvad der skal til for at indfri pejlemærkerne for vækst i den nationale strategi for dansk turisme. 

Kortlægning og analyse

Som grundlag for arbejdet med udviklingsplanen for Vestkysten er der gennemført et omfattende kortlægnings- og analysearbejde. Resultaterne er samlet i fem arbejdspapirer, som kan downloades her:

Projektansvarlige

Partnerskab for Vestkystturisme er overordnede projektansvarlig. Planen er finansieret af og udarbejdet i tæt samarbejde med de 11 vestkystkommuner, de tre vestdanske regioner, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania.

Projektets følgegruppe

 • Erhvervsministeriet
 • Kommunernes Landsforening (KL)
 • Naturstyrelsen
 • Kulturministeriet
 • VisitDenmark
 • Campingrådet
 • Feriehusudlejernes Brancheforening
 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • HORESTA

Projektets styregruppe

 • Jørgen Nielbæk, Varde Kommune
 • Liselotte Stisager, Frederikshavn Kommune
 • Karsten Bækgaard, Region Midtjylland
 • Carsten Mogensen, Region Nordjylland
 • Jens Böhme, Realdania
 • Mikkel Suell Henriques, Realdania
 • Jens Hausted, Dansk Kyst- og Naturturisme
 • Claudia Rota Andersen, Partnerskab for Vestkystturisme