Den fælles udviklingsplan for Vestkysten sætter retningen for den langsigtede udvikling af turismen på Vestkysten.

Download udviklingsplanen i fuld længde eller i en kort version:

Udviklingsplan for Vestkysten
Udviklingsplan for Vestkysten - kort fortalt

Download det analytiske afsæt for udviklingsplanen:

Vestkysten i dag og i fremtiden

Har du spørgsmål til udviklingsplanen? Kontakt:

Claudia - SH.jpg

Claudia Rota Andersen

Projektchef

cra@kystognaturturisme.dk

+45 2818 1016

Find Claudia på LinkedIn