Vestkystens kultur- og fødevareoplevelser

Projektet ’Vestkystens kultur- og fødevareoplevelser’ vil synliggøre de mange kultur- og fødevaretilbud på Vestkysten gennem en fælles fødevarefortælling. Den fælles fortælling skal være med til at styrke Vestkysten som en samlet destination og trække flere og nye gæster til området.

Vestkysten er fyldt med gode fødevareoplevelser og har en lang tradition for produktion af fødevarer. Mange produkter og oplevelser er helt unikke og drives af ildsjæle, der brænder for formidlingen af den lokale fødevarekultur. Men de gode tilbud er ikke synlige nok for danske og udenlandske turister med interesse for fødevarer.

Partnerskab for Vestkystturisme har derfor igangsat projektet ’Vestkystens kultur- og fødevareoplevelser”, der vil synliggøre Vestkystens kultur- og fødevareoplevelser gennem en fælles fødevarefortælling. Projektet skal bidrage til at samle den danske vestkyst som én destination og tiltrække flere gæster og nye målgrupper.

Den fælles kultur- og fødevarefortælling skal udvikles med udgangspunkt i de lokale historier langs Vestkysten. Derfor vil projektgruppen udvælge hotspots langs Vestkysten, som har en særlig stærk profil inden for fødevarer. Hotspots skal udvikles i samarbejde med de lokale aktører, og projektet skal også være med til at understøtte forretningsudvikling og værdikædesamarbejder på tværs af fødevareaktørerne langs Vestkysten.

Læs mere om Vestkystens kultur- og fødevareoplevelser

Fakta om Vestkystens kultur- og fødevareoplevelser

  • Projektet Vestkystens kultur- og fødevareoplevelser vil styrke Vestkystens position inden for kultur- og fødevareoplevelser blandt andet ved at udvikle en fælles kultur- og fødevarefortælling
  • Projektet har et samlet budget på 1,6 millioner kroner
  • Projektet er finansieret af Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Dansk Kyst- og Naturturisme, der hver har bidraget med 400.000 kr.
  • Projektet ledes af Partnerskab for Vestkystturisme i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, kommuner og destinationer langs kysten

Vil du høre mere om projektet? Kontakt:

Claudia - SH.jpg

Claudia Rota Andersen

Projektchef

cra@kystognaturturisme.dk

+45 2818 1016

Find Claudia på LinkedIn