Partnerskab for Vestkystturisme er stiftet i regi af Dansk Kyst- og Naturturisme som en del af regeringens vækstplan for turisme.

Partnerskab for Vestkystturisme er stiftet på baggrund af regeringens Vækstplan for dansk turisme og i forbindelse med etableringen af Dansk Kyst- og Naturturisme. Partnerskabet arbejder for at realisere Dansk Kyst- og Naturturismes handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark gennem egne vækstprogrammer, der tager højde for geografiske særpræg på Vestkysten.

Partnerskabet har selvstændig økonomi og styregruppe. Udviklingsarbejdet foregår i tæt tilknytning til Dansk Kyst- og Naturturisme, som stiller sekretariat og medarbejdere til rådighed.

Læs mere om baggrunden for partnerskabet

Diagram over organiseringen af den offentlige turismefremmeindsats, som Partnerskab for Vestkystturisme er en del af. Kilde: Vækstplan for dansk turisme, Regeringen, januar 2014.

Diagram over organiseringen af den offentlige turismefremmeindsats, som Partnerskab for Vestkystturisme er en del af. Kilde: Vækstplan for dansk turisme, Regeringen, januar 2014.