Partnerskab for Vestkystturisme vil skabe vækst i turisterhvervet ved Vestkysten.

Foreningen Partnerskab for Vestkystturisme er stiftet på baggrund af et samarbejde mellem de 11 vestkystkommuner, Dansk Kyst- og Naturturisme, de tre vestdanske regioner samt turistaktører langs Vestkysten.

Partnerskabets mål er at skabe fokuseret vækst og beskæftigelse i turisterhvervet ved Vestkysten i samspil med øvrige aktører i turismeværdikæden.