Partnerskab for Vestkystturisme har udarbejdet et vækstprogram, hvor grebet er at styrke hele Vestkysten som én samlet destination og skabe international gennemslagskraft. Herigennem vil partnerskabet skabe vækst og videreudvikle det store turismepotentiale ved Vestkysten.

En sammenhængende vestkyst med stærke turistbyer, strande af høj kvalitet og en genkendelighed langs hele kysten skal placere Vestkysten blandt Europas førende kystferiedestinationer. Det er visionen hos Partnerskab for Vestkystturisme, der med sit nye vækstprogram viser retningen for, hvordan Vestkysten skal opnå international gennemslagskraft som én samlet turistdestination.

”Vestkysten har et stærkt udgangspunkt med mange attraktive feriesteder, men potentialet langs den jyske vestkyst er endnu større og nok det største inden for dansk turisme. Derfor skal vi opbygge en fælles fortælling, der kan positionere den danske vestkyst internationalt. En fortælling, der har respekt for de lokale særpræg og unikke fortællinger, der findes langs Vestkysten,” fortæller Lykke Nielsen Høj, Chef for Partnerskaber i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Med Vækstprogram for Vestkystturisme vil partnerskabet være medvirkende til at:

  • Øge antallet af overnatninger i de 11 kommuner langs Vestkysten
  • Tiltrække nye målgrupper og udvide eksisterende
  • Øge forbruget pr. gæst
  • Skabe højere tilfredshed blandt gæster
  • Inspirere til genbesøg

Læs hele vækstprogrammet.

Vestkystens eksisterende fortællinger og stærke brands tæller blandt andet Skagen, Cold Hawaii, Nationalpark Thy samt UNESCO’s verdensarv i Vadehavet, som skal være centrale byggesten i udviklingen af Vestkystens fælles identitet.

De overordnede indsatser, som Partnerskab for Vestkystturisme vil arbejde med, tæller destinationsudvikling, markedsføring og kommunikation, kompetenceudvikling samt events. Indsatserne tager udgangspunkt i Dansk Kyst- og Naturturismes handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark, og vækstprogrammet skal forankres bredt i erhvervet i de 11 kommuner langs Vestkysten. Derudover inviterer partnerskabet øvrige turistaktører, der kan og vil bidrage til udmøntningen af vækstprogrammet, til at indgå i samarbejdet.

Udviklingen tager udgangspunkt i Vestkystens styrker

Frihed, natur og frisk havluft er blandt de stærke signaturværdier, som kendetegner den ca. 550 km lange kyststrækning. Det er de værdier, der skal danne grundlag for udviklingen. Aktive naturoplevelser som østerssafari, mountainbike ved Slettestrand, guidede vandreture, ravsafari ved Thyborøn, sort sol i Sønderjylland, surfskole i Klitmøller, Løkken og Hvide Sande skal ligeledes danne grundlag for den videre udvikling.

Partnerskab for Vestkystturisme vil skabe vækst ved Vestkysten gennem en fælles fortælling og udvikling. Foto: Partnerskab for Vestkystturisme.

Partnerskab for Vestkystturisme vil skabe vækst ved Vestkysten gennem en fælles fortælling og udvikling. Foto: Partnerskab for Vestkystturisme.

”Naturen og havet er den største attraktion ved Vestkysten, men vi skal blive bedre til at kommercialisere på oplevelserne og udvikle dem med blik for de rigtige målgrupper. Udviklingen skal øge gæsteoplevelsen, skabe grundlag for nyt erhverv og give merindtjening og vækst for både direkte relaterede virksomheder og for de virksomheder, som har afledte effekter af aktiv naturturisme,” pointerer Lykke Nielsen Høj.

De tre oplevelsestyper, som partnerskabet vil arbejde med, er aktive naturoplevelser, børneoplevelser og livsnyderoplevelser. Desuden skal geografien, de kystnære bymiljøer, overnatningsmulighederne, oplevelserne og infrastrukturen udvikles med henblik på at styrke destinationerne og binde dem stærkere sammen.