Projektet ’Vestkystens turismevækstklynge’ vil udvikle Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner til en sammenhængende og stærk Vestkystdestination. Nu er der valgt konsulenter til to af tre centrale indsatser, og det betyder, at projektet for alvor kan tage fart.

I efteråret 2017 lød startskuddet til det store vækstprojekt Vestkystens turismevækstklynge. Projektet, der har et samlet budget på seks millioner kroner, vil øge samarbejdet mellem Ringkøbing-Skjern og Varde og skabe et sammenhængende ferieområde med en bred palet af oplevelser – set med gæstens øjne. Projektet er en del af Dansk Kyst- og Naturturismes Masterplan for Destinationsudvikling under indsatsen Vækstprojekter i særligt prioriterede destinationer, hvor der er prioriteret otte destinationer.

For at nå målsætningen i Vestkystens turismevækstklynge arbejdes der med tre forskellige indsatser: etablering af en turismevækstklynge, udvikling af oplevelser og øget overnatningskapacitet. Til at realisere de to af indsatserne er der netop valgt konsulenter, og det betyder, at projektet nu for alvor kan tage fart.

’Vestkystens turismevækstklynge’ vil udvikle Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner til en sammenhængende og stærk Vestkystdestination.

’Vestkystens turismevækstklynge’ vil udvikle Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner til en sammenhængende og stærk Vestkystdestination.

Pluss Leadership er valgt som leverandør til at etablere og drive turismevækstklyngen, og Further er med Peytz og Co valgt til at gennemføre oplevelsesudviklingen.

Etableringen af turismevækstklyngen er helt afgørende for at realisere projektet. Den skal samle turismeerhvervet, de to visitorganisationer Ringkøbing Fjord Turisme og ProVarde samt de to kommuner om at sætte kul på væksten og skabe udvikling med gæsten i centrum. Erhvervsklyngen skal dermed være med til at sikre en varig forankring af det tværkommunale samarbejde, men den vil også få en vigtig rolle i udviklingen af oplevelser.

”Udover at klyngen med turismeaktører skal fremme samarbejde på tværs af kommunegrænserne, skal vi også i høj grad trække på erhvervsklyngen i selve oplevelsesudviklingen. Indsatserne skal nemlig være båret af erhvervet, deres interesser og potentialer for at skabe vækst,” fortæller Tina Farup Christensen, udviklingskonsulent i Varde Kommune, og fortsætter:

”I forhold til udvikling af oplevelser skal vi først og fremmest have afdækket potentialet; hvilke huller skal vi fylde ud, og hvilke muligheder kan vi udnytte for at kunne tilbyde vores målgrupper en komplet vifte af oplevelser. Kommunegrænser betyder ikke noget for gæsterne, og de kører gerne op mod 1,5 time for en oplevelse, så det skal vi blive endnu dygtigere til at udnytte både i oplevelsesudviklingen, men også i kommunikationen af områdets oplevelser.”

Den gæstefokuserede oplevelsesinnovation forventes gennemført inden for tre oplevelseskategorier: klassisk kystferie, aktive naturoplevelser og livsnyderoplevelser. Projektet vil skabe en samarbejdende innovationskultur, og der skal blandt andet eksperimenteres med nye metoder til og forståelser af oplevelsesudvikling.

Den tredje indsats, der har fokus på at øge overnatningskapaciteten, forventes ligeledes igangsat i løbet af marts.

Fakta om Vestkystens turismevækstklynge

 • Projektet er to-årigt og løber fra september 2017 til september 2019
 • Projektet har et budget på seks millioner kroner og er finansieret af Dansk Kyst- og Naturturisme, Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune, Region Midtjylland og Region Syddanmark
 • Projekts tovholderfunktioner er forankret hos de to visitorganisationer Ringkøbing Fjord Turisme og ProVarde, som har kontakten til turismeerhvervet i de to kommuner
 • Projektets målsætninger:
  • 600.000 registrerede overnatninger i projektperioden
  • 3,4 millioner registrerede overnatninger i 2025
  • 0,5 milliarder kroner i samlet omsætning i projektperioden
  • 3,4 milliarder kroner i samlet omsætning i 2025

Vil du høre mere om projektet? Kontakt:

jacob sort hvid.png (1)

Jacob R. Kirkegaard Larsen

Destinationsudviklingschef

jkl@kystognaturturisme.dk

+45 5168 5345

Find Jakob på LinkedIn

Mette Trads sort hvid lille.jpg

Mette Trads Møller Nielsen

Udviklingskonsulent, Partnerskab for Vestkystturisme

mtn@kystognaturturisme.dk

+45 2114 1929

Find Mette på LinkedIn