Vækstprojekt Blokhus-Løkken vil videreudvikle de to stærke feriesteder til ét sammenhængende, attraktivt resort-område og indfri et stort vækstpotentiale. Onsdag den 13. september var erhvervsrepræsentanter fra begge kommuner samlet, og her var der stor opbakning til projektet.

Blokhus og Løkken har hver især godt fat i turisterne, men samler de kræfterne, kan de være en vækstmotor i kyst- og naturturismen i Danmark. Det potentiale vil vækstprojektet Blokhus-Løkken indfri ved at skabe et sammenhængende, attraktivt resort-område omkring de to stærke feriesteder. Helt konkret skal projektet føre til en stigning i turismeomsætningen og i antallet af overnatninger i området.

Onsdag den 13. september var 14 forskellige turismevirksomheder fra både Jammerbugt og Hjørring Kommuner samlet i et Advisory Board for at brainstorme på ideer til konkrete initiativer i projektet. Og her mødte projektet stor opbakning.

14 erhvervsaktører fra Jammerbugt og Hjørring Kommuner var onsdag samlet for at brainstorme på konkrete initiativer til at udmønte vækstprojektet Blokhus-Løkken.

14 erhvervsaktører fra Jammerbugt og Hjørring Kommuner var onsdag samlet for at brainstorme på konkrete initiativer til at udmønte vækstprojektet Blokhus-Løkken.

”Erhvervsaktørerne er opmærksomme på, at de er en del af samme brand, og når gæsterne booker, tænker de ikke i kommune- eller bygrænser. Derfor giver det mening at samarbejde om at udvikle turismen og gøre kagen større, så flere gæster besøger området. Sammen kan vi løfte barren, udvikle nye tilbud og produkter og gøre det nemmere for gæsterne at finde rundt i området – og så kan vi forhåbentligt skabe store events med international gennemslagskraft uden for højsæsonen,” fortæller Anders Stryhn, Chef for Erhverv, Turisme & Landdistrikter i Jammerbugt Kommune.

Projektet er en del af Dansk Kyst- og Naturturismes Masterplan for destinationsudvikling under indsatsen Vækstprojekter i særligt prioriterede destinationer. Med finansiering fra - og samarbejde med - de to kommuner Jammerbugt og Hjørring samt finansiering fra Vækstforum Nordjylland er vækstprojektet blevet igangsat med et budget på 3,2 millioner kroner.

Oplevelseszoner og tilgængelighed

I projektet skal der blandt andet arbejdes med oplevelseszoner i og mellem de to feriesteder. Oplevelseszonerne skal synliggøres, og der skal skabes bedre forbindelse mellem dem, byerne, kysten og overnatningsstederne i området. Oplevelseszonerne kan for eksempel være Fårup Sommerland eller rekreative naturområder.

”Både Blokhus og Løkken markerer sig inden for oplevelsesprofilen "klassisk kystferie". Men hvor Blokhus har en særlig styrkeposition inden for børneoplevelser, står Løkken stærkt på de landskabsbårne oplevelser. Som et samlet resort kan feriestederne derfor tilbyde et bredt sortiment af oplevelser til særligt børnefamilierne, som er den primære målgruppe i projektet, ” forklarer forklarer Jacob R. Kirkegaard Larsen, Souschef for Strategi og Udvikling i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Fakta om projektet

  • Vækstprojekt Blokhus-Løkken vil videreudvikle de to feriesteder til et sammenhængende, attraktivt resort-område
  • Projektet er et samarbejde mellem Jammerbugt og Hjørring Kommuner, Vækstforum Nordjylland samt Dansk Kyst- og Naturturisme
  • Projektet har et budget på 3,2 millioner kroner
  • Projektperioden strækker sig over to år med opstart den 1. august 2017 og afslutning i juli 2019

Næste skridt i projektet er at samle de mange gode ideer til konkrete initiativer i et idekatalog og få prioriteret dem. Dernæst skal der laves arbejdsgrupper med erhvervsaktører, foreninger og fx sportsklubber, og her er alle aktører i Jammerbugt og Hjørring Kommuner inviteret til at være med til at sætte retningen for projektet.

Vil du høre mere om projektet? Kontakt:

jacob sort hvid.png (1)

Jacob R. Kirkegaard Larsen

Destinationsudviklingschef

jkl@kystognaturturisme.dk

+45 5168 5345

Find Jakob på LinkedIn