I de kommende år skal Thyborøn- og Thorsminde-området ved Vestkysten udvikle sig til et af 18 stærke feriesteder langs den jyske vestkyst. Det sker som led i den fælles Udviklingsplan for Vestkysten, og Realdania bidrager nu til den lokale udvikling.

I slutningen af 2018 gik Thyborøn og Thorsminde sammen i et vækstprojekt for at sætte turbo på turismeudviklingen i området. Nu er der kommet yderligere turbo på udviklingen. Realdania støtter nemlig en såkaldt strategisk-fysisk udviklingsplan for Thyborøn- og Thorsminde-området ved Vestkysten med en halv million kroner. Planen skal blandt andet pege på, hvilke arealer i området der skal inddrages i udviklingen, og hvordan man kan samtænke investeringer i turisme med investering i andre ting, fx bygninger og anlæg.

De to kommuner Lemvig og Holstebro sætter stor pris på foreningens opbakning til projektet.

"Det giver et rygstød, at Realdania bakker op om denne del af vækstprojektet for Thyborøn- og Thorsminde-området. Det betyder, at vi får yderligere fremdrift i udviklingen på tværs af begge kommuner og hele området. Og det med afsæt i den nye Udviklingsplan for Vestkysten," siger Erik Flyvholm, borgmester i Lemvig Kommune.

Søren Olesen, der er formand for Erhvervs- og Turismeudvalget i Holstebro Kommune, peger også på udsigten til yderligere udvikling i samspil med de lokale aktører.

Realdania bidrager med 500.000 kr. til udarbejdelse af en strategisk-fysisk udviklingsplan for Thyborøn- og Thorsminde-området. Foto: Thyborøn Port

Realdania bidrager med 500.000 kr. til udarbejdelse af en strategisk-fysisk udviklingsplan for Thyborøn- og Thorsminde-området. Foto: Thyborøn Port

"Begge områder er allerede i dag knudepunkter for turisme på Vestkysten, men har potentiale til meget mere. Vi får nu mulighed for at gøre byerne og området endnu mere attraktivt og tiltrækkende for turister og investorer,” siger han.

Realdania støttede også den samlede vestkystplan, der blandt andet har fokus på turismen som driver for udviklingen langs Vestkysten. I planen lægges vægt på at understøtte de lokale potentialer og højne bykvaliteten til glæde for fastboende og turister samt sikre en bæredygtig udvikling, der bevarer og beskytter den unikke natur langs kysten.

"Turisme, som er rodfæstet i særlige lokale potentialer, kan være med til at drive en positiv udvikling i nogle af de områder, der trods vækst i turismen alligevel er udfordret af demografisk udvikling – fx langs Vestkysten. Vi glæder os til at følge arbejdet med den lokale plan for Thyborøn og Thorsminde og se principperne fra vestkystplanen blive sat i spil – til gavn for både fastboende og turister i området," siger sekretariatschef Jens Böhme fra Realdania.

"Et af principperne i Udviklingsplan for Vestkysten handler netop om, at kommunerne prioriterer og investerer i udvalgte områder og starter en positiv spiral. De strategisk-fysiske planer skal skabe fundamentet for at sammentænke investeringer, så private og offentlige investeringer går hånd i hånd. Realdanias indsats er et supergodt udgangspunkt, men det er op til kommunerne at gå forrest i det fortsatte arbejde med at tiltrække flere private investeringer i infrastruktur, naturoplevelser og bymiljøer. Den tilgang har fungeret rigtig godt i blandt andet Tyskland,” siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Profil for Vestkysten, byer og området

Den strategisk-fysiske udviklingsplan er én del af det fælles vækstprojekt for Thyborøn – og Thorsminde-området, der dækker hele Veskyststrækningen mellem de to kystbyer.

Projektet er født af de to kommuner, Lemvig og Holstebro, samt Dansk Kyst- og Naturturisme – med økonomisk støtte fra Region Midtjylland. Den fælles Udviklingsplan for Vestkysten har udpeget Thorsminde og Thyborøn som stærke feriesteder, der skal udvikles videre på via en stribe indsatser.

Med udgangspunkt i en fælles kernefortælling og et fælles brand for hele Vestkysten, skal projektet skabe en profil for byerne og området. Profilen skal afspejle det lokale DNA og de stedbundne kvaliteter - og altså samtidig indgå i Vestkystens fælles identitet.

Således skal produktudvikling, udarbejdelse af markedsføringsmateriale, tiltrækning af investorer og den strategisk-fysiske udviklingsplan understøtte den lokale profil for området og i sidste ende medvirke til at styrke hele Vestkystens identitet.

Fakta om Vækstprojekt Thorsminde-Thyborøn

  • Projektet vil koncentrere udviklingen omkring de to særlige feriesteder og skabe en ny, attraktiv og innovativ destination
  • Projektet tager afsæt i den fælles udviklingsplan for hele Vestkysten
  • Projektet løber over en toårig periode fra november 2018 til november 2020
  • Projektet har et samlet budget på 4,1 millioner kroner og er finansieret af Lemvig Kommune (750.000 kr.), Holstebro Kommune (750.000 kr.), Region Midtjylland (1,5 mio. kr.) og Dansk Kyst- og Naturturisme (600.000 kr.)
  • Realdania bidrager med 500.000 kr. til udviklingen af en strategisk-fysisk udviklingsplan
  • Den strategisk-fysiske udviklingsplan bliver udarbejdet i marts-oktober 2019. Politisk behandling foregår i november-december 2019.

Arealer og investeringer

Arbejdet med udviklingsplanen skal specifikt anbefale, hvilke arealer og områder der skal inddrages til udviklingen, og hvilke muligheder der er for at sammentænke turistudvikling med investeringer i for eksempel klimasikring og miljø.

Udviklingsplanen skal bidrage til at forbedre den kommunale planlægning for turismen og beskrive ønsker til den fysiske udvikling i Thorsminde, Thyborøn og hele lokalområdet.

Målet er at samle lokale aktører og sætte en fælles kurs for både offentlige og private investeringer, der fremmer lokale attraktioner og udvikler nye. Derved skal også skabes større sammenhængskraft i området.

Vil du høre mere om projektet? Kontakt:

Maria - SH.jpg

Maria Aaen

Seniorkonsulent, sekretariatsleder i Partnerskab for Vestkystturisme

maa@kystognaturturisme.dk

+45 2489 5878

Find Maria på LinkedIn