En stærk turismevækstklynge på tværs af Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner skal sikre et sammenhængende oplevelsessortiment på tværs af feriestederne Blåvand, Henne Strand, Hvide Sande og Søndervig. Målet er et vækstfyrtårn i dansk turisme, der kan trække vækst i turismeomsætning og overnatninger, højne gæsteoplevelsen og styrke samarbejdet hos turisterhvervet.

Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner har tilsammen, som de to største kystkommuner i Danmark, et stort potentiale for at udgøre et vækstfyrtårn i dansk turisme. De to kommuner er derfor udpeget af Dansk Kyst- og Naturturisme til at samarbejde om at gennemføre et større vækstprojekt. Udvælgelsen skete på baggrund af et omfattende analysearbejde af blandt andet kritisk masse, oplevelsesprofiler, udviklingsstrategier og potentialeplaner.

Et stærkt samarbejde omkring udviklingsarbejdet er afgørende for projektets succes, og derfor er det en central del af projektet at styrke samarbejdet hos erhvervet på tværs af de to kommuner. I projektet etableres således en turismevækstklynge, der skal sikre et forpligtende samarbejde mellem områdets stærke turismevirksomheder, de to visitorganisationer, ProVarde og Ringkøbing Fjord Turisme, samt de to kommuner.

En stærk turismevækstklynge på tværs af feriestederne Blåvand, Henne Strand, Hvide Sande og Søndervig skal udgøre et vækstfyrtårn i dansk turisme.

En stærk turismevækstklynge på tværs af feriestederne Blåvand, Henne Strand, Hvide Sande og Søndervig skal udgøre et vækstfyrtårn i dansk turisme.

”Turismevækstklyngen er drivkraften i projektet, og den skal sikre en varig forankring af vækstprojektets indsatser. Indsatserne og samarbejdsformen skal øge væksten målt i turismeomsætning og overnatninger, forbedre gæsteoplevelsen og forstærke samarbejdet hos turisterhvervet på tværs af de to kommuner via relevante indsatser på oplevelses- og kapacitetsudvikling,” forklarer Jacob R. Kirkegaard Larsen, souschef for Strategi og udvikling i Dansk Kyst- og Naturturisme, og tilføjer:

”Projektet har til formål at udvikle et stærkt og sammenhængende oplevelsessortiment på tværs af de fire stærke feriesteder Blåvand, Henne Strand, Hvide Sande og Søndervig med afsæt i eksisterende styrkepositioner – set med gæstens øjne. I det langsigtede perspektiv er målet, at der skabes et komplet ’Seaside Resort Vestkysten’, der udgør et vækstfyrtårn i dansk turisme.”

Samarbejdet mellem de to kommuner vil udgøre et foregangseksempel i relation til Partnerskab for Vestkystturisme og medvirke til at løfte ambitionen om udviklingen af Destination Vestkysten som en fælles destination.

Projektet er lige nu til behandling i vækstfora i Region Midtjylland og Region Syddanmark, og såfremt ansøgningerne imødekommes, forventes projektet at blive igangsat i løbet af sensommeren 2017.