Over 150 aktører deltog i sidste uge i Partnerskab for Vestkystturismes dialogmøder. De handlede om mulighederne for at tage del i arbejdet med at gøre Danmarks Vestkyst til en af Europas førende kystferiedestinationer.

”Med partnerskabet kan vi samarbejde i et større perspektiv og tænke langsigtet sammen.”

Sådan lød det fra formanden for Partnerskab for Vestkystturisme og borgmesteren i Varde Kommune, Erik Buhl, der indledte partnerskabets tre dialogmøder, som fandt sted henholdsvis den 12., 14. og 15. september 2016.

Og der er tilsyneladende en stor del af Vestkystens turismeaktører, der er enige i, at det giver mening at samarbejde. Over 150 aktører mødte op til de tre dialogmøder, hvor partnerskabets kommende aktiviteter blev præsenteret. I tæt samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme sætter partnerskabet rammerne for de overordnede indsatser, som turismeaktører på Vestkysten kan byde ind på.

Vil du være medlem af partnerskabet?

Det koster ikke noget, at være medlem af Partnerskab for Vestkystturisme. Til gengæld regner vi med, at du bidrager med tid og ressourcer.

Meld dig ind her.

En udviklingsplan for Vestkysten i støbeskeen

En af de kommende indsatser er at få udarbejdet en udviklingsplan for Vestkysten. Formålet med planen er blandt andet at kunne fremvise potentielle investorer, hvad de skal investere i og hvorhenne. Man ser massive investeringer på særligt den tyske østkyst, og hvis Danmark skal følge med i konkurrencen om de tyske turister, er der behov for investeringer i det danske kystprodukt.

”Vi skal ikke glemme, at den vigtigste grund til, at turisterne kommer, er naturen, men de vil også gerne spise godt, bo godt og opleve noget, når de er her. Udviklingsplanen skal kortlægge, hvor vi skal prioritere udviklingsområder, og hvor vi skal beskytte naturen,” fortalte sekretariatschefen hos Realdania, Jens Böhme, på mødet i Nordjylland

Realdania har været med til at konkretisere projektet sammen med Erhvervs- og Vækstministeriet, Kommunernes Landsforening, repræsentanter fra Varde Kommune og Partnerskab for Vestkystturisme. Udviklingsplanen skal forankres i de tre regioner og de 11 kommunerne langs Vestkysten.

De øvrige indsatser, der blev præsenteret på mødet, var blandt andet markedsføring i Tyskland, hvor indsatsen sker i et samarbejde mellem VisitDenmark, Partnerskab for Vestkystturisme og Dansk Kyst- og Naturturisme, samt markedsføring i Danmark (DKNT) og Holland (VDK). Dertil præsenterede Dansk Kyst- og Naturturisme det landsdækkende kompetenceudviklingsprojekt, hvor turismebranchen har mulighed for at udbygge kompetencer hos medarbejderne inden for blandt andet salg- og service. Endeligt præsenterede Partnerskab for Vestkystturisme indsatsen på outdoor-turisme herunder temanetværk på tværs af Vestkysten.

Mere information

Præsentationen fra møderne kan ses her.

Er man interesseret i at vide mere, er man meget velkommen til at kontakte Partnerskab for Vestkystturismes sekretariat eller Dansk Kyst- og Naturturisme.

Kompetenceudvikling
Pennie F. Henriksen
pfh@kystognaturturisme.dk 
+45 2876 5935

Markedsføring
Sisse Wildt
swi@kystognaturturisme.dk
+45 2173 1922

Udviklingsplan på Vestkysten
Mette Trads Møller Nielsen
mtn@kystognaturturisme.dk 
+45 2114 1929

Temanetværk på Vestkysten
Linda Bilberg Nyholm
lbn@kystognaturturisme.dk
+45 6014 3016