Der er høje forventninger til Partnerskab for Vestkystturisme, der etableres ved en stiftende generalforsamling d. 1. september 2015. Partnerskabets medlemmer tæller bl.a. Dansk Kyst- og Naturturisme og 11 vestjyske kommuner, og der vil være et skarpt fokus på samarbejdet med de private turismeaktører.

Vækst i Danmarks vestkystturisme er hovedformålet med Partnerskab for Vestkystturisme, der etableres d. 1. september 2015. Partnerskabets væsentligste opgave bliver at sikre gennemførelsen af en langsigtet national handlingsplan for vestkysten i tæt dialog og samarbejde med de væsentligste interessenter i vestkystturismen.

En af Europas førende kystferiedestinationer

Partnerskabet har store ambitioner. Visionen frem mod 2020 er, at Danmarks vestkyst bliver blandt Europas førende kystferiedestinationer. For at nå denne vision vil Partnerskab for Vestkystturisme:

 • arbejde for vækst i Danmarks vestkystturisme
 • gennem konkrete indsatser arbejde mod bedre rammevilkår for vestkystturismen
 • gennem en koordineret markedsføringsindsats sikre høj kendskabsgrad til Danmarks Vestkyst som en ‘need to go’ kystferiedestination
 • ved innovativ produktudvikling sikre at overnatningsmuligheder, attraktioner og faciliteter overstiger turisternes forventninger
 • være den foretrukne samarbejdspartner for både private og offentlige aktører inden for kompetence- og serviceudvikling
 • øge fokus på turisterhvervets forretningsudvikling ved målrettet at understøtte turismevirksomhedernes vækst og fremme nye koncepter

”Med etableringen af Partnerskab for Vestkystturisme skaber vi et forum, hvor vi kan samle alle de væsentligste aktører ved vestkysten, og det giver gode muligheder for at skabe vækst gennem synergi”, siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Det er Erik Buhl, borgmester i Varde, enig i:

”På denne måde kan vi arbejde med vestkystturismen som en enhed fx gennem samlet markedsføring, i stedet for at fokusere på de enkelte små destinationer. Det er der et enormt udviklingspotentiale i, og vi kommer til at kunne mærke det på antallet af turister i de følgende år”, fortæller Erik Buhl.

Udvikling af det private turismeerhverv er i fokus

En vigtig del af Partnerskab for Vestkystturisme er samarbejdet med erhvervslivet og arbejdet med erhvervsrettede aktiviteter. Erik Buhl understreger, at man med partnerskabet for første gang på tværs af så mange kommuner formaliserer samarbejdet mellem erhvervet og det offentlige:

”Samarbejdet med erhvervet er essentielt. Gennem foreningen bliver dette formaliseret, i og med at vi får erhvervsfolk i bestyrelsen, hvor de er med til at træffe de centrale beslutninger. Det er jo i sidste ende dem, der skal implementere og gennemføre beslutningerne i deres eget arbejde.”, siger Erik Buhl.

Se invitationen til Partnerskabets stiftende generalforsamling her.

Fakta om Partnerskabet for Vestkystturisme

 • Organiseret efter en foreningsmodel
 • Handlingsplanen som omdrejningspunkt
 • Medlemmerne udvikler aktiviteterne og leverer manpower til opgaveløsningen
 • Medlemmer: 11 kommuner, Dansk Kyst- og Naturturisme og aktører, der kan og vil deltage i implementeringen af handlingsplanen for vestkystturismen
 • Organiseret i et fast sekretariat med tilknyttede netværksresurser fra kommunerne