Claudia Rota Andersen tiltrådte den 3. april 2017 som konstitueret sekretariatschef for Partnerskab for Vestkystturisme i Dansk Kyst- og Naturturisme. Med sin store indsigt i dansk kystturisme bliver hun en stærk afløser for Lykke Nielsen Høj.

Den 3. april 2017 bød Dansk Kyst- og Naturturisme velkommen til Claudia Rota Andersen, der er ansat som konstitueret sekretariatschef for Partnerskab for Vestkystturisme. Sammen med teamet på kontoret i Hvide Sande skal hun forankre, formidle og realisere vækstprogram for vestkystturismen – herunder udviklingsplanen for Danmarks vestkyst.

Claudia har mange års erfaring med turisme blandt andet fra sin stilling som analysechef hos VisitDenmark og konsulent i Videncenter for kystturisme og senest fra Novasol. Hun har derfor stor indsigt i dansk kystturisme, og hendes forståelse for de politiske processer vil være en fordel, når der skal skabes politisk opbakning til indsatserne på Vestkysten.

”Jeg er meget glad for at være tilbage på Vestkysten – og jeg ser frem til at komme rundt og hilse på alle samarbejdspartnere. Vestkysten er en vækstmotor i hele dansk turisme, og det er stærkt, at man samarbejder fra nord til syd om markedsføring og udvikling. Det glæder jeg mig til at være med til at understøtte,” siger Claudia Rota Andersen.