Hjørring og Jammerbugt kommuner har i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania taget det første skridt mod en realisering af den ambitiøse Udviklingsplan for Vestkysten. Målet er at tiltrække nye investeringer.

I juni 2018 lancerede Partnerskab for Vestkystturisme en ambitiøs udviklingsplan for den samlede vestkyst. Kysten, vandet og landskaberne binder vestkysten sammen som destination – og med udviklingsplanen blev der tegnet en ny geografi, der går på tværs af administrative skel. For analyserne viser, at turister ikke går op i kommunegrænser, men ønsker kvalitet og service fra Skagen til Højer.

To nordjyske kommuner indgår nu i et konkret samarbejde om udarbejdelsen af en såkaldt ’strategisk og fysisk udviklingsplan’ for Blokhus-Løkken med støtte fra Realdania.

En strategisk-fysisk udviklingsplan for Blokhus-Løkken skal trække flere investeringer til området.

En strategisk-fysisk udviklingsplan for Blokhus-Løkken skal trække flere investeringer til området.

Planen skal virke lokalt og samtidig bygge på de udviklingsprincipper, man er blevet enige om i partnerskabet. De to lokale borgmestre ser frem til arbejdet:

"Det er spændende, at Realdania er gået ind i den samlede udviklingsplan for Vestkysten, og at de kan se potentialet i et samarbejde med os. Turismen betyder meget for Blokhus-Løkken, og derfor er arbejdet med at omsætte de gode principper i den overordnede udviklingsplan til mere konkrete planer for vores lokalområder uhyre vigtigt. Vi skal være modige, tænke anderledes og sikre høj kvalitet, så vi også fremover er en attraktiv destination – og et aktiv for hele Vestkysten," siger Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt kommune.

Dialog i lokalsamfundet

Inddragelse af borgere, foreninger og erhvervsdrivende er en forudsætning for at skabe en visionær og bæredygtig plan:

”En stærk udviklingsplan kræver stærk forankring i de lokalsamfund, som planen handler om. Derfor indbyder vi både frivillige og kommercielle kræfter til dialog og samarbejde, så vi får bragt de gode ideer og den lokale viden bedst muligt i spil. Når vi er fælles om turismesamarbejdet, står vi stærkere til at udnytte områdets store styrker og til at skabe opmærksomhed omkring et af Danmarks mest populære turistområder. Med en konkret plan i hånden, bliver det nemmere at bane vejen for ambitionen om at tiltrække konkrete investeringer,” siger Arne Boelt, borgmester i Hjørring kommune.

I løbet af efteråret 2018 skal et åbent dialogmøde skyde processen i gang.

Fra vision til virkelighed

Udviklingsplan for Vestkysten udpeger 18 stærke feriesteder, hvoraf Blokhus og Løkken er to af dem. Målet er, at der omkring de udpegede feriesteder skal opbygges stærke destinationer, og her er Blokhus og Løkken allerede godt på vej i udviklingen.

”Blokhus og Løkken har allerede med et fælles vækstprojekt indledt samarbejdet om at opbygge et sammenhængende ’resort-område’ med stærke signaturoplevelser og et bredt sortiment. Den strategiske og fysiske udviklingsplan skal være med til at sætte turbo på realiseringen af visionerne med konkrete planer for kommende investeringer, og den skal således skabe et stærkt fundament for en bæredygtig udvikling af området,” siger Jacob R. Kirkegaard Larsen, Souschef for Strategi og Udvikling hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Hvad er en strategisk og fysisk udviklingsplan?

En strategisk og fysisk udviklingsplan for et udvalgt feriested er en plan, der i skala ligger mellem en lokalplan og en kommuneplan og i præcision ligger mellem vision og handlingsplan.

Det er en plan, som beskriver, hvad der skal ske, og hvor det skal ske. Samtidig forholder planen sig til, hvornår der skal ske noget, og hvordan det kommer til at ske.

En strategisk og fysisk udviklingsplan er helhedsorienteret – udover at beskrive den ønskede fysiske udvikling rummer udviklingsplanen vision, økonomi, organisering og rækkefølge.

Udviklingsplan for Vestkysten sætter en række mål for vækst og udvikling. Turismen på Vestkysten skal nå op på 23 mio. overnatninger i 2025, en årlig vækst på 3,3 pct. Omsætningen skal øges med årligt 4 pct. og nå op på 22 mia. kr. i 2025. Væksten skal ske gennem tættere samarbejde op langs hele kysten og en fokuseret udvikling og kvalitetsløft af 18 udvalgte feriesteder.

Partnerskab for Vestkystturisme og Dansk Kyst- og Naturturisme er overordnede ansvarlige for Udviklingsplan for Vestkysten. Udviklingsplanen er finansieret af og udarbejdet i tæt samarbejde med de 11 Vestkystkommuner, de tre vestdanske regioner, herunder Region Nordjylland, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania.

Vil du høre mere? Kontakt:

jacob sort hvid.png (1)

Jacob R. Kirkegaard Larsen

Destinationsudviklingschef

jkl@kystognaturturisme.dk

+45 5168 5345

Find Jakob på LinkedIn