Foreningen Blåvand Udvikling og Varde kommune tager i samarbejde med Realdania det næste skridt mod en realisering af Udviklingsplan for Vestkysten. Målet er en attraktiv bymidte i Blåvand til gavn for både borgere og tilrejsende turister.

Partnerskab for Vestkystturisme lancerede i juni 2018 Udviklingsplan for Vestkysten, der sætter retningen for den langsigtede udvikling af turismen på Vestkysten.

I Blåvand tager man nu det næste skridt mod en realisering af planen. Med afsæt i den fælles udviklingsplan vil man udarbejde en strategisk og fysisk plan for Blåvand. Planen skal være rettesnor for byudviklingen i mange år frem og være med til at skabe en mere attraktiv bymidte for beboere og besøgende, hvor det er nemt at færdes.

Lokal opbakning til byudvikling

Den strategiske og fysiske plan for Blåvand skal indeholde en fremtidig identitet for byen. Det handler om at finde de unikke fordele og aktiver i bymidten, der kan bruges som løftestang for ny udvikling. Som et vigtigt led i arbejdet bliver der blandt andet udarbejdet en trafikplan og foretaget forbedringer af infrastrukturen:

Med afsæt i den fælles Udviklingsplan for Vestkysten skal der udarbejdes en strategisk og fysisk plan for Blåvand by. Foto: ProVarde

Med afsæt i den fælles Udviklingsplan for Vestkysten skal der udarbejdes en strategisk og fysisk plan for Blåvand by. Foto: ProVarde

”Vi er utroligt glade for opbakningen fra de lokale i Blåvand, både med deres deltagelse i det kommende arbejde og medfinansieringen af masterplanen for udvikling af deres egen by. Det lokale ejerskab er afgørende for planens indhold og gennemførelse. Og det glæder mig mindst lige så meget, at Realdania nu går ind i projektet. Det tyder på, at vi har fat i noget af det rigtige,” siger Borgmester Erik Buhl, Varde Kommune og formand for Partnerskab for Vestkystturisme, i en pressemeddelelse.

Blåvand Udvikling medfinansierer planen, der bærer arbejdstitlen ’En levende bymidte med NATURlig atmosfære i Blåvand’.

Fra vision til virkelighed

Udviklingsplan for Vestkysten peger på 18 stærke feriesteder, hvor udviklingen kan koncentreres, og flere steder har man ligesom i Blåvand igangsat arbejdet med en strategisk og fysisk udviklingsplan, der har afsæt i Udviklingsplan for Vestkysten. De individuelle planer skal trække flere investeringer til feriestederne, sikre produktfornyelse og kvalitet samt ikke mindst sammentænke private og offentlige investeringer.

"Planernes fokus på at tiltrække investeringer, er en stor del af realiseringen af den samlede udviklingsplan. Og det glæder mig, at Realdania, der var en vigtig del af udarbejdelsen af den fælles udviklingsplan, også tager de næste skridt og bakker massivt op om implementeringen,” siger Jens Hausted, direktør hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Udviklingsplan for Vestkysten sætter en række mål for vækst og udvikling. Turismen på Vestkysten skal nå op på 23 mio. overnatninger i 2025, en årlig vækst på 3,3 pct. Omsætningen skal øges med årligt 4 pct. og nå op på 22 mia. kr. i 2025.

Læs Ny plan skal trække flere investeringer til Blokhus-Løkken