Dansk Kyst- og Naturturisme bød den 2. januar 2017 velkommen til Maria Aaen, der er ansat som seniorprojektleder for projektet ’Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst’ under Partnerskab for Vestkystturisme.

Til at lede projektet ’Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst’ har Dansk Kyst- og Naturturisme pr. 2. januar 2017 ansat Maria Aaen som seniorprojektleder i Partnerskab for Vestkystturisme. Udviklingsplanen skal danne grundlag for en langsigtet, positiv udvikling på Vestkysten, og den skal blandt andet afdække og udpege udviklingspotentialer.

Maria Aaen har flere års erfaring inden for kyst- og naturturisme blandt andet fra sin stilling som turismekonsulent ved Ringkøbing-Skjern Kommune og som udviklingskonsulent ved Skive Kommune. Hun har en kandidatgrad i bæredygtig landdistriktsudvikling gennem turisme og har selv siddet i Dansk Kyst- og Naturturismes Advisory Board.

”Jeg ser meget frem til at skulle arbejde med udviklingsplanen. Vestkysten har et kæmpe potentiale som vækstmotor for dansk turisme, og en fælles, strategisk plan er et stærkt udgangspunkt for at realisere potentialet,” siger Maria Aaen.

Arbejdet med udviklingsplanen for Danmarks Vestkyst er allerede i fuld gang. Før jul blev der valgt konsulentbureau til at stå for de to første faser i projektet; kortlægnings- og analysedelen. Valget faldt på COWI blandt mange kvalificerede bud. De er nu i gang med en dybdegående dataindsamling og strukturering af denne på vestkystniveau.

Du kan læse mere om projektet i denne informationsfolder.