Den norske destination Trysil var i mange år en stærk ski-destination, men overnatningskapacitet, medarbejderressourcer og infrastruktur blev kun udnyttet optimalt få månederne om året. Det var indtil, de satsede på mountainbike for familier, og nu er destinationen størst i Skandinavien inden for MTB.

Hvordan udvider man sin sæson, når kerneproduktet er baseret på sne? Det var den udfordring, som den norske destination Trysil stod overfor. De var suverænt Norges største ski-destination, og fremgangen i overnatninger om vinteren fortsatte sammen med investeringerne. Om sommeren var historien dog en anden, hvor overnatningstallet var stagnerende, og forskellen på sommer og vinter blev derfor større med årene. Om sommeren kunne man ride og vandre, men Trysil manglede en indlysende reason-to-go. Det blev startskuddet til en ambitiøs strategi om at øge antallet af overnatninger fra 75.000 til 200.000 i sommerperioden fra 2012 til 2020.

Olve Norderlaug fra det norske Trysil Bike Arena var indbudt til at fortælle om Trysils udvikling til en MTB-destination i forbindelse med MTB-netværksmøde i Partnerskab for Vestkystturisme torsdag den 2. november 2017.

Her fortalte han, at de lavede en langsigtet plan for udviklingen. De undersøgte målgruppen og fandt ud af, at der var mange ligheder mellem turister, der står på ski, og turister, der cykler. De vidste derfor også, hvordan de skulle få fat i målgruppen, og at det var helt afgørende, at de satsede bredt – på børnefamilier og aktive familier. Her ligger nemlig det største omsætningspotentiale. Derfor arbejdede de også på at skabe oplevelser for målgruppen ved at etablere spor med forskellige sværhedsgrader, variationer og kreativitet.

I dag er Trysil Skandinaviens største MTB-destination, men satsningen har også betydet for destinationen, at de har oplevet vækst inden for øvrige aktive oplevelser i området herunder golf og ridning, til trods for at de udelukkende markedsfører MTB-oplevelser i sommersæsonen.

Læs mere om Outdoor-baserede temanetværk

Læs også rapporten Rentable forretningsmodeller for aktiv naturturisme

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.GetPropertyValue(IPublishedContent content, String alias)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Employees_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\DanskKyst-ogNaturturisme\BaselineUmb\Views\MacroPartials\Employees.cshtml:line 22
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\DanskKyst-ogNaturturisme\BaselineUmb\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\DanskKyst-ogNaturturisme\BaselineUmb\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20