Partnerskab for Vestkystturisme inviterer til foreningens første generalforsamling efter stiftelsen. Partnerskabets vækstprogram og forventede aktiviteter vil blive præsenteret.

Den 29. marts 2016 afholder Partnerskab for Vestkystturisme generalforsamling i foreningen. Det er den første generalforsamling efter, at partnerskabet blev stiftet ved den stiftende generalforsamling den 1. september 2015.

Praktisk information

Til mødet vil Vækstprogram for Vestkystturismen - Destination Vestkysten blive præsenteret. Vækstprogrammet bliver offentliggjort på Dansk Kyst- og Naturturismes konference den 16. marts 2016. Derudover vil partnerskabets forventede aktiviteter i 2016 blive gennemgået til generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægter

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Godkendelse af foreningens handlingsplan
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.