Partnerskab for Vestkystturisme inviterer til generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018 kl. 10.00-13.00 på Nr. Vosborg. 

Året er skudt godt i gang, og Partnerskab for Vestkystturisme inviterer derfor til generalforsamling den 20. marts 2018 kl. 10.00-13.00 på Nr. Vosborg. På årets generalforsamling vil partnerskabet desuden løfte sløret for dele af indholdet i den nye Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst.

Praktisk information

Tid: Tirsdag den 20. marts 2018
kl. 10.00 - 13.00

Sted: Nr. Vosborg, Vembvej 35, 
7570 Vemb

Tilmeldingsfrist: Mandag den 12. marts 2018

Tilmeld dig her

Dagsorden ifølge vedtægter

  • Valg af stemmetællere
  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Godkendelse af foreningens handlingsplan
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

I direkte forlængelse af generalforsamlingen fra ca. kl. 11.00 vil der være en præsentation og drøftelse af dele af indholdet i Udviklingsplanen for Danmarks Vestkyst.

Der vil være frokost fra kl. 12.00-13.00

Er man ikke medlem af Partnerskab for Vestkystturisme og ønsker at blive det, kan man tilmelde sig her eller kontakte Mette Trads Møller Nielsen i sekretariatet på mail: mtn@kystognaturturisme.dk