Partnerskab for Vestkystturisme inviterer til dialogmøder om mulighederne for at involvere sig i partnerskabet. Møderne afholdes den 12., 14. og 15. september 2016. 

Vil du være med til at udvikle Vestkysten til en af Europas førende kystferiedestinationer? Partnerskab for Vestkystturisme ønsker at samle de aktører, der kan og vil bidrage til realiseringen af den vision, og partnerskabet inviterer derfor til dialogmøder i løbet af september. Der afholdes tre møder - tre forskellige steder på Vestkysten.

Rammerne for arbejdet er defineret i Vækstprogram for Vestkystturisme, og de overordnede indsatser tæller markedsføring og kommunikation, destinationsudvikling, kompetenceudvikling og events. På møderne vil der derfor være oplæg og dialog om de konkrete indsatser inden for disse.

Overordnet program

  • Velkomst
  • Vestkysten som drivkraft for kystturisme
  • Samlet markedsføring af den danske vestkyst
  • Udviklingsplan for Danmarks vestkyst
  • Det nationale kompetenceudviklingsprojekt
  • Outdoor-turisme og temanetværk
  • Afrunding og spørgsmål
  • Tak for nu