En ny analyse afdækker fra gæsternes perspektiv, hvor Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner kan sætte ind for at styrke deres samlede udbud af oplevelser. Analysen skal sikre, at virksomhederne i de to kommuner har et solidt grundlag for at udvikle oplevelser, som områdets gæster efterspørger.

Fællesnævneren for gæsterne på Vestkysten er helt entydigt, at de gerne vil opleve og omgive sig med Vestkystens storslåede og særprægede natur med hav og fjord. Men derfra spænder præferencerne vidt. Så hvordan tilgodeser man allerbedst en storfamilie med børn, forældre og bedsteforældre? Og hvordan tilgodeser man et par, der søger livsnyderoplevelser for et par dage?

I vækstprojektet Vestkystens turismevækstklynge, der er et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner samt Dansk Kyst- og Naturturisme, er det målet at skabe et sammenhængende ferieområde med et bredt udbud af oplevelser. En vigtig indsats i projektet har derfor været at afdække det nuværende udbud af oplevelser – fra gæsternes perspektiv – for at kunne udfylde eventuelle huller i udbuddet. Det har en såkaldt Gap- og potentialeanalyse været med til at afdække.

Gæsternes input danner grundlag for oplevelsesudvikling i Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner.

Gæsternes input danner grundlag for oplevelsesudvikling i Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner.

”Virksomhederne er de vigtige aktører i denne del. Analysen er springbrættet til en række innovationsforløb, hvor de skal arbejde med oplevelsesudvikling i deres egen virksomhed. Den giver et indblik i motiver og behov hos gæsterne og fungerer som et redskab til at arbejde videre med udviklingspotentialerne,” fortæller Tina Farup Christensen, udviklingskonsulent i Varde Kommune.

Analysen tager udgangspunkt i tre kategorier inden for oplevelser: Klassisk kystferie, Aktivt samvær i naturen samt Livsnyderoplevelser.

Den giver en karakteristik af mulige målgrupper inden for kategorierne og beskriver deres individuelle motivationer for at holde ferie, deres behov samt afledte behov – og peger ud fra dette på eventuelle uudnyttede behov. Som eksempel peger analysen på, at der er stor forskel på målgrupperne for kortferie og ferie i højsæsonen, hvorfor man med fordel kan arbejde med kortferiegæster som en selvstændig målgruppe.

Innovationsforløb er godt i gang

De deltagende virksomheder var allerede onsdag den 31. oktober 2018 samlet til en forberedende workshop. Her fik de blandt andet præsenteret analysens resultater og udleveret behovskort for de forskellige gæstetyper. De to erhvervsfremmeorganisationer ProVarde og Ringkøbing Fjord Turisme var tovholdere på workshoppen.

”Virksomhederne har på workshoppen fået nogle fælles metoder til arbejde videre med nye ideer. Innovationsforløbene har blandt andet fokus på, at virksomhederne hurtigt skal teste deres ideer i markedet, før de bruger mange ressourcer på at udvikle færdige produkter. I de næste faser skal vi kigge mere på det fælles udbud herunder oplevelsesudviklingen på tværs af virksomhederne og kommunerne – og den fælles kommunikation heraf,” tilføjer Tina Farup Christensen.

Analysen er udarbejdet af FURTHER og bygger videre på analysen Oplevelsesprofiler for de 20 særlige feriesteder og stærke destinationer i Danmark for de fire af feriestederne i Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner: Henne Strand, Blåvand, Hvide Sande og Søndervig. Derudover har man blandt andet interviewet gæster i området om deres oplevelse af og deres motiver for at holde ferie i området.

Læs Gap- og potentialeanalysen

Fakta om Vestkystens turismevækstklynge

  • Projektet er toårigt og løber fra september 2017 til september 2019
  • Projektet har et budget på seks millioner kroner og er finansieret af Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Dansk Kyst- og Naturturisme
  • Projektets målsætninger er at skabe 600.000 registrerede overnatninger i projektperioden, 3,4 millioner registrerede overnatninger i 2025, 0,5 milliarder kroner i samlet omsætning i projektperioden og 3,4 milliarder kroner i samlet omsætning i 2025