Hvordan kan Vestkysten løftes op blandt Europas førende kystdestinationer? Det tager Partnerskab for Vestkystturisme sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme nu hul på at skabe et strategisk udviklingsgrundlag for. Realdania bidrager til projektet.

Kyst- og naturturismen stod i 2015 for 72 procent af alle overnatninger i Danmark, og 47 procent af dem blev foretaget ved Vestkysten. Imidlertid er kystturismen i Danmark under pres, blandt andet fra øget konkurrence fx fra lande som Tyskland. Turisterne efterspørger også bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet, når de besøger Danmark.

En ny udviklingsplan skal nu skabe grundlaget for at løfte Vestkystens samlede turismeprodukt. Arbejdet sker med udgangspunkt i bæredygtig benyttelse og beskyttelse af kystens naturværdier. Målet er en politisk forankret plan, som udstikker retningen for turisme ved Vestkysten frem mod 2025, og som understøtter den tværkommunale planlægning på Vestkysten. Det samlede budget for udviklingsplanen er 3,5 millioner kroner. Heraf bidrager Realdania med 1,75 millioner kroner.

En udviklingsplan skal skabe et strategisk grundlag for turismeudviklingen på Danmarks Vestkyst. Foto: Niclas Jessen.

En udviklingsplan skal skabe et strategisk grundlag for turismeudviklingen på Danmarks Vestkyst. Foto: Niclas Jessen.

”Vi ser frem til at få skabt et overordnet, bæredygtigt grundlag for en positiv udvikling i de 11 Vestkyst-kommuners turisme- og erhvervsudvikling. Vestkysten er Danmarks guldkort og har potentiale til at tiltrække langt flere turister, end det er tilfældet i dag, og det potentiale skal vi indfri,” siger Jens Hausted, der er direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Projektets parter med Dansk Kyst- og Naturturisme og Partnerskab for Vestkystturisme i spidsen tager hul på arbejdet med at udpege udviklingspotentialer og initiativer. Resultaterne af analysearbejdet forventes at blive præsenteret i en samlet udviklingsplan i begyndelsen af 2018.

Planen skal kortlægge udviklingsområder

Filantropidirektør i Realdania, Anne Skovbro siger om udviklingsarbejdet:

"Naturen er en af de vigtigste grunde til, at turisterne kommer til Vestkysten. Men de vil også gerne spise godt, bo godt og opleve noget, når de er her. Udviklingsplanen skal kortlægge, hvor vi skal prioritere udviklingsområder, og hvor vi skal beskytte naturen. Det er positivt, at så mange parter går sammen om at udvikle en fælles og langsigtet plan for, hvordan vi kan styrke turismen med udgangspunkt i disse potentialer.”

Udviklingsplanen skal bidrage til regeringens nye, nationale turismestrategi og er beskrevet som et indsatsområde i den nationale handlingsplan for vestkystturisme samt i Vækstprogram for Vestkystturisme. Projektet er konkretiseret på baggrund af fælles møder med Erhvervs- og Vækstministeriet, Realdania, Kommunernes Landsforening, repræsentanter fra Varde Kommune og Partnerskab for Vestkystturisme.