For at støtte realiseringen af den fælles Udviklingsplan for Vestkysten har Realdania afsat i alt 40 mio. kr. til at udvikle og løfte kvaliteten af kystbyer og ikke-kommercielle attraktioner langs den jyske vestkyst.

Med indsatsen ’Vestkysten viser Vejen’ ønsker Realdania at understøtte implementeringen af Udviklingsplan for Vestkysten. For i de fleste af vestkystkommunerne falder antallet af arbejdspladser - især inden for landbrug og produktion -, der sker en flytning fra land til by og befolkningssammensætningen ændres. Der er derfor behov for nye løsninger og indsatser, der kan bidrage til fortsat at gøre det attraktivt at bo, arbejde og gæste områderne.

Søg støtte

Med Vestkysten viser Vejen er det målet at løfte flere af de centrale kystbyer og styrke attraktioner langs kysten til gavn for alle, der bor ved og besøger vestkysten. Alle projekter skal være forankret i de 11 vestkystkommuner og overholde Udviklingsplanens seks udviklingsprincipper.

Ansøgningsprocessen er opdelt i to runder. I første runde støttes både strategisk-fysiske udviklingsplaner for de centrale kystbyer og foranalyser for besøgscentre og ikke-kommercielle attraktioner. I anden runde kan der søges om støtte til realisering af fysiske projekter i kystbyen.

Der er p.t. åbent for ansøgninger i runde 1, der har frist for ansøgninger den 16. maj 2019 kl. 16. Anden runde gennemføres i 2020.

Læs mere på Realdanias hjemmeside

Vil du høre mere om indsatsen? Kontakt:

Maria - SH.jpg

Maria Aaen

Seniorkonsulent, sekretariatsleder i Partnerskab for Vestkystturisme

maa@kystognaturturisme.dk

+45 2489 5878

Find Maria på LinkedIn