Thyborøn og Thorsminde er gået sammen i et vækstprojekt for at sætte turbo på turismeudviklingen i området omkring de to stærke feriesteder. En strategisk-fysisk udviklingsplan skal sætte retningen for den fysiske udvikling og for investeringer i området.

Med 18 millioner årlige overnatninger og en turismeomsætning på 15 milliarder kroner er Vestkysten med sine 550 kilometer Danmarks største kystdestination. Alle kender kystbyerne Skagen og Blokhus i nord og Hvide Sande og Blåvand i syd.

Centralt på Vestkysten og ved indsejlingen til Limfjorden ligger Thyborøn og Thorsminde, der har et stort potentiale for at trække flere gæster til og øge turismeomsætningen.

Derfor satser Lemvig Kommune, Holstebro Kommune og Dansk Kyst- og Naturturisme nu på at få området og de to byer op i et endnu højere vækstgear. Region Midtjylland bidraget økonomisk til projekter, der er igangsat i forlængelse af den fælles udviklingsplan for Vestkysten.

Projektet omfatter udvikling af en kernefortælling for hele området og de to byer specifikt for at udvikle en særlig profil for området. Der skal arbejdes med udvikling af produkter, særlige markedsføringskoncepter samt kapacitetsudvidelse, og så skal projektet skabe grobund for at trække nye investorer til området.

Realdania støtter desuden projektet med en halv million kroner til udarbejdelse af en strategisk-fysisk udviklingsplan. Planen skal blandt andet pege på, hvilke arealer i området, der skal inddrages i udviklingen, og hvordan man kan samtænke investeringer i turismen med investeringer i andre områder, fx klimasikring.

Udviklingsplanen skal bidrage til at forbedre den kommunale planlægning for turismen og beskrive ønsker til den fysiske udvikling i Thorsminde, Thyborøn og hele lokalområdet.

Målet er at samle lokale aktører og sætte en fælles kurs for både offentlige og private investeringer, der fremmer lokale attraktioner og udvikler nye. På den måde skal der også skabes større sammenhængskraft i området.

Fakta om Vækstprojekt Thorsminde-Thyborøn

  • Projektet vil koncentrere udviklingen omkring de to særlige feriesteder og skabe en ny, attraktiv og innovativ destination
  • Projektet tager afsæt i den fælles udviklingsplan for hele Vestkysten
  • Projektet løber over en toårig periode fra november 2018 til november 2020
  • Projektet har et samlet budget på 4,1 millioner kroner og er finansieret af Lemvig Kommune (750.000 kr.), Holstebro Kommune (750.000 kr.), Region Midtjylland (1,5 mio. kr.) og Dansk Kyst- og Naturturisme (600.000 kr.)
  • Realdania bidrager med 500.000 kr. til udviklingen af en strategisk-fysisk udviklingsplan
  • Den strategisk-fysiske udviklingsplan bliver udarbejdet i marts-oktober 2019. Politisk behandling foregår i november-december 2019.

Vil du høre mere om projektet? Kontakt:

Maria - SH.jpg

Maria Aaen

Seniorkonsulent, sekretariatsleder i Partnerskab for Vestkystturisme

maa@kystognaturturisme.dk

+45 2489 5878

Find Maria på LinkedIn