På syv udvalgte strande på Vestkysten skal der etableres service- og oplevelsesfaciliteter med det formål at højne gæstetilfredsheden. Projektet er et eksempelprojekt og en del af Udviklingsplan for Vestkysten.

Vestkystens særkende og største attraktion er 550 km åben kyststrækning med storslåede klitlandskaber og ikke mindst strande. De åbne, uberørte strande skal også fremadrettet være et trækplaster og skal adskille Vestkysten fra fx andre nordeuropæiske destinationer, hvor kysten igennem en årrække har været genstand for en markant kultivering.

Mange besøgende – danske såvel som udenlandske – har dog en forventning om et vist niveau af service i forbindelse med de strande, der ligger i relation til de større feriesteder. En forventning som i dag ikke honoreres, og det går ud over gæstetilfredsheden.

En differentiering af strandene i form af udpegning af såkaldte ”profilstrande”, hvor der etableres service- og oplevelsesfaciliteter inden for et afgrænset område, skal være med til at matche målgruppens behov og skabe grundlag for øget døgnforbrug ved at tilbyde flere muligheder for oplevelser og services ved strandene – hvor gæsterne er.

På udvalgte strande i tilknytning til feriestederne – profilstrandene – etableres zoner med faciliteter og aktivitetsmuligheder, mens de øvrige strande friholdes for anlæg og faciliteter. Kommunerne og Partnerskab for Vestkystturisme igangsætter et eksempelprojekt, der tester grebet på en række udvalgte strande beliggende langs Vestkysten der, hvor der er størst kritisk masse og volumen.

De udvalgte profilstrande er:

  • Lakolk Strand
  • Vejers Strand
  • Hvide Sande Syd
  • Thorsminde Strand
  • Thyborøn Bystrand
  • Blokhus Strand
  • Løkken Moleleje

Hen over sommeren 2019 udføres i samarbejde med kommunerne og BARK Rådgivning analyser på de udvalgte strande for at identificere udbud, efterspørgsel og rammevilkår. Herefter udvikles koncepter med udgangspunkt i de enkelte strande, som testes i 2020.

Målet er at styrke strandoplevelsen, muliggøre kommercielle aktiviteter og erhvervsudvikling i tilknytning til strandene og i sidste ende øge turisternes forbrug. Profilstrande kan rumme aktivitets- og servicefaciliteter såsom café, strandlegeplads, badehuse, strandstole og faciliteter til beach volley, surfing, drageflyvning, yoga, mv.

På sigt arbejdes med én profilstrand i forbindelse med hver af de udvalgte feriesteder langs Vestkysten. Øvrige strande friholdes for større aktiviteter og anlæg, så den uberørte kystnatur bevares. På den måde koncentreres aktivitet og anlæg til en mindre del af kyststrækningen, og det giver mulighed for en endnu mere differentieret strandoplevelse og for at målrette strandoplevelsen forskellige målgrupper.

Profilstrande er et initiativ under Udviklingsplan for Vestkysten og har et samlet budget på 165.000 kr.

Vil du høre mere om projektet? Kontakt:

Linda sorthvid.png

Linda Bilberg Nyholm

Udviklingskonsulent, Partnerskab for Vestkystturisme

lbn@kystognaturturisme.dk

+45 6014 3016

Find Linda på LinkedIn