Vestkysten skal være blandt Nordeuropas mest eftertragtede destinationer. Et stærkt brand skal positionere Vestkysten som en markant destination i konkurrencen om at tiltrække turister. 

Et centralt indsatsområde i den fælles Udviklingsplan for Vestkysten handler om at styrke Vestkysten som en samlet destination. Derfor arbejdes der med at udvikle en fælles kernefortælling, en klar vestkystidentitet og et stærkt brand, der kan positionere den danske vestkyst internationalt.

Vestkysten er rygraden i den langstrakte kyst og havet, og naturen binder den forskelligartede destination sammen. Vestkystens brand skal udvikles, så det understøtter og understreger den sammenhængende kyst, men samtidig har plads til de lokale fortællinger og signaturer. 

Det overordnede brand skal fungere som en ramme for de enkelte områder, byer, attraktioner, oplevelser m.m., så de kan blive endnu stærkere i deres egen fortælling og identitet, og dermed understøtte mangfoldigheden og spændvidden i Vestkysten - som en stærk destination med stærke og forskelligartede destinationer i destinationen.

Partnerskab for Vestkystturisme har igangsat arbejdet i samarbejde med de 10 vestkystkommuner, Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark. Det endelige brand og kampagnekoncept kommer til at danne ramme om VisitDenmarks fremtidige markedsføring af Vestkysten som rejsemål.

Læs også Vestkysten skal styrkes som internationalt brand

Vil du høre mere om indsatsen? Kontakt:

Sisse sorthvid.jpg

Sisse Wildt

Kommunikationschef

swi@kystognaturturisme.dk

+45 2173 1922

Find Sisse på LinkedIn

Mette Trads sort hvid lille.jpg

Mette Trads Møller Nielsen

Udviklingskonsulent, Partnerskab for Vestkystturisme

mtn@kystognaturturisme.dk

+45 2114 1929

Find Mette på LinkedIn